тел.: 0608/ 4 79 88
гр. Попово, ул. "Иван Братанов" 2г

Търговски екипи

Търговски Екип 1
Галин Бужев
Тел: 0884404009
Райони: Общ. Попово, Общ. Опака, 
Общ. Бяла, Общ. Стражица 

Търговски Екип 2
Пенко Чакъров - Белла България АД
Тел: 0885440041
Райони: Общ. Попово, Общ. Опака, Общ. Стражица
Търговски Екип 3
Радослав Марков
Тел: 0884404006
Райони: Общ. Попово, Общ. Цар Калоян,
Общ. Две Могили, Общ. Антоново
Търговски Екип 4
Нуретин Ахмедов
Тел: 0895539002
Райони: Общ. Попово, Общ. Омуртаг, Общ. Търговище,
Област Разград
Търговски Екип 5
Веско Василев
Тел: 0884404008
Райони: Обл. Търговище, Общ. Омуртаг,
Общ. Антоново, Общ. Попово