Месна Стъпка 200 гр. – Цър Пър

Замразено
Тарелка 200 гр.