ПП Пастърма Говежда ХТСХ Слайс Тарелка 80 гр – Еко Мес